เยาวชน พรรคการเมือง ภาคประชาสังคม ปฏิญาณว่าจะส่งเสริมการเลือกตั้งที่ปราศจากความรุนแรงในไลบีเรีย

เยาวชน พรรคการเมือง ภาคประชาสังคม ปฏิญาณว่าจะส่งเสริมการเลือกตั้งที่ปราศจากความรุนแรงในไลบีเรีย

มันโรเวีย – ปีกเยาวชนและองค์กรภาคประชาสังคมของพรรคการเมืองหลายพรรคมีมติที่จะประณามความรุนแรงในการเลือกตั้งทุกรูปแบบ และส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในไลบีเรียในระหว่างและหลังการเลือกตั้งในเดือนตุลาคม 2017กลุ่มได้ลงมติเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมการจัดการข้อพิพาทการเลือกตั้งสามวันสำหรับตัวแทนเยาวชนของพรรคการเมืองและองค์กรภาคประชาสังคมในไลบีเรียการฝึกอบรมได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานเสริมสร้างสันติภาพ (PBO) ที่กระทรวงกิจการภายใน โดยความร่วมมือกับศูนย์ระงับข้อพิพาทเชิงสร้างสรรค์แห่งแอฟริกา (ACCORD) ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมในแอฟริกาใต้

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมการจัด

การข้อพิพาทการเลือกตั้งทั้งสามวันนี้ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 – 21 เมษายน 2017 ซึ่งจัดขึ้นที่ Golden Key Hotel ELWA Community Roberts Field Highway ด้วยเหตุนี้ ผู้เข้าร่วมจากพรรคการเมืองและผู้นำจากองค์กรภาคประชาสังคมจึงตกลงที่จะ ประณามความรุนแรงในการเลือกตั้งทุกรูปแบบ และให้คำมั่นว่าจะปกป้องและรักษาสันติภาพของเราทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเลือกตั้งทั่วไปและการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนตุลาคม 2017” กลุ่มให้คำมั่น

“เราจะนำบทเรียนที่ได้รับจากการฝึกอบรมนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้อย่างเพียงพอในการชุมนุมของเยาวชนของพรรคการเมืองและองค์กรภาคประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ของเรา และด้วยเหตุนี้ เราจะใช้วิธีการเชิงบวกทั้งหมดเพื่อเข้าถึงข้อความไปยังประชากรวัยหนุ่มสาวของสาธารณรัฐไลบีเรีย” กลุ่มกล่าวต่อไป 

มติที่อ่านโดย Czar M. Palay ประธานเยาวชนของขบวนการเพื่อประชาธิปไตยและการฟื้นฟู (MDR) ระบุว่ามติดังกล่าวเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของพรรคการเมืองและสภาประชาสังคมแห่งชาติของไลบีเรียในการสนับสนุนการดำเนินการของ แผนสร้างสันติภาพพัฒนาขึ้นตามมติคณะมนตรีความมั่นคง 2333 (2016)

กลุ่มยังตั้งข้อสังเกตว่าได้ลงนามในข้อตกลงเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าเยาวชนของไลบีเรียไม่ว่าจะมีบทบาทใดในปัจจุบัน ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดจากผลกระทบของความขัดแย้งและความรุนแรง รวมถึงสูญเสียโอกาสทางการศึกษา การจ้างงาน และเศรษฐกิจ แม้ว่าจะมีถึง 65 คน -70% ของประชากรและมีส่วนได้ส่วนเสียสูงสุดในอนาคตของประเทศ

ในข้อตกลงนี้ กลุ่มได้ประกาศ

จัดตั้งเครือข่ายปีกเยาวชนพรรคการเมืองและองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อจุดประสงค์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและมีส่วนร่วมร่วมกันเพื่อแก้ไขข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

“เราให้คำมั่นอย่างไม่มีข้อผูกมัดต่อการแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ เราจะพยายามทำงานร่วมกับสถาบันระดับชาติทั้งหมด รวมถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติ (NEC) สำนักงานตำรวจแห่งชาติไลบีเรีย (LNP) สำนักงานสร้างสันติภาพแห่งไลบีเรีย สำนักงานทูตสันติภาพแห่งชาติ ศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐไลบีเรีย และสถาบันอื่น ๆ เพื่อใช้การเจรจาเป็นหนทางในการแก้ไขข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง เยาวชนของพรรคการเมืองและองค์กรเยาวชนภาคประชาสังคมคงไว้”

พวกเขามุ่งมั่นที่จะใช้ทักษะและรับทราบที่ได้รับจากการฝึกอบรมเพื่อมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้ผู้นำทางการเมืองและเพื่อนร่วมงานส่งเสริมการเลือกตั้งอย่างสันติผ่านการเจรจา การไกล่เกลี่ย และการมีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์

เอกสารนี้ลงนามโดยเอกอัครราชทูตดี โมโม เทย์เลอร์ จูเนียร์ ประธานและกรรมการบริหารยุวทูตสันติภาพไลบีเรีย พร้อมด้วยตัวแทนเยาวชนจากพรรคการเมือง 30 พรรค รวมถึงพรรคเอกภาพ พรรคลิเบอร์ตี้ พรรคออลไลบีเรีย และ ขบวนการเพื่อประชาธิปไตยและการฟื้นฟู.

Credit : https://heylink.me/slotsod777
https://heylink.me/slotsod
https://heylink.me/Ufabet-band
https://heylink.me/hob168
https://heylink.me/baccarat666
https://heylink.me/Ufabet666win
https://heylink.me/pokdeng-666
https://heylink.me/hilo-666
https://heylink.me/dummy-666
https://heylink.me/namtao-666
https://heylink.me/gaogae-666
https://heylink.me/666slotclub